Α 5 - Επιτόκια 10ετών κρατικών ομολόγων - Spreads - ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ : Επιτόκια 10ετών