YILDIZLAR 32. SADİ GÜLÇELİK ATLETİZM YARIŞMALARI (Yanıtlar)