แจ้งการโอนเงินต่าง ๆ ของกลุ่มการเงินและทรัพย์สิน สพป.น่าน 1 : ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน2/60 ครั้งที่ 1-4