Quy Hoạch- Người mua gốc( DVAC) : Ký gởi Page CTG.Com