Gemeenteraden met aangenomen moties tegen uitzettingen naar Afghanistan : Blad1