WH - podsumowanie ocen osób klasyfikowanych (XXXIX RS)