Alfa kursų organizatoriai Evangelikų Bažnyčiose : lentelė