2019-2020 ՈւՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺ : ՀՊՄՀ