Sačurovský traktor 18.7.2020 : zoznam prihlásených