Sačurovský traktor 30.7.2022 : zoznam prihlásených