Bilaga III - Öfversikt af Sätra Brunns Topografi : Observationer