Publiserte påmeldinger kontaktkonferansen 2018 : Ark 1