เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานในสังกัด : ผอ.ร.ร. + ธุรการ ร.ร.