საქართველოში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტის ფასები 2014-2019 : მაგთი-2019