საქართველოში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტის ფასები 2014-2019 : მაგთი - 2017