Współpracujące ze sobą pary urządeń .xlsx : Arkusz1