NAČRTOVANI DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 IN PREDVIDENI STROŠKI DEJAVNOSTI