บันทึกข้อมูล "ไทยชนะ" ณ ธารทองพิทยาคม (ตอบกลับ) : บันทึกข้อมูลนักเรียน "ไทยชนะ" ณ ธารทอง