Docházka zastupitelů na jednání zastupitelstva obce Vrbovec : 2018 / 2019