APK-PERGERAKAN MURID SMK LUI BARAT (2020) (Responses) : Kebenaran Keluar Kelas