Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Ιούνιος 2022 : Πρόγραμμα