Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Ιανουάριος 2022 : Πρόγραμμα