REKOD PERGERAKAN KELUAR MURID 2018 (Responses) : RUMUSAN HARIAN