XIII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki : Lista startowa