Obec Krajná Bystrá - Povinné zverejňovanie - aktuálny rok : 2022