שקוף - תקציב ציבורי מתעדכן 2023 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות