4. Anmälan fikafixare vårsimiaden 5/5 (Svar) : Formulärsvar 1