Dzeltenas_neklatienes_kartas_rezultati_2020.xlsx : Sheet1