Аварии на територията на ВиК Кресна ЕООД : Дружеството информира