การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ KKICT Khon Kaen Robot challenge 2019 "LRT Transporter" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมแข่งขัน