Entity dịch vụ thông bồn cầu quận 3 Hưng Phúc : entity