Anmälan för Barometer 2018-2019 (Svar) : Sammanställning