31 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา รุ่นที่ 31 พิษณุโลก : รายชื่อผู้สมัคร