ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 : ครั้งที่ 6