Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Ιανουάριος 2023 : Πρόγραμμα