DANH SÁCH ĐÔI TÁC ỦNG HỘ VÀ THAM GIA QUỸ GGL : GGL