Valresultat. MERK: Tala vert foreløpig ikkje oppdatert, pga uro knytt til opptellinga