დეკლარაციების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის მიერ შემთხვევითი შერჩევით შერჩეული 2019 წელს შესამოწმებელი დეკლარაციების სია (საიდუმლო თანამდებობების გამოკლებით) : RESULT