รายชื่อที่ยืนยันแล้ว : หลักสูตรการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รุ่นที่1 : วันที่ 7-9 ส.ค. 2561