(แก้ตัว) แบบทดสอบ ภาษาซีเบื้องตั้น Final (4/6-2/2560) (Responses) : Form responses 1