ระบบลงทะเบียน MAC Address ร.ร.วัดบวรนิเวศ (การตอบกลับ) : ALLOW_MAC2