การแข่งขัน "Astro Challenge : ไขปริศนาดาราศาสตร์" (Responses) : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์แข่งขัน