Научен архив на Васил Видински (публикации, конференци, журита и проекти) : Проекти