plan 2 sem klasy —bez rew. : Plan indyw. grupy pionowo