2nd "I race VIRTUAL 21,1 km - 13,1 miles" : PRIJAVLJENI