10-oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada (Atsakymai) : Lapas2