Baby dance Rozvrh : Chodov, TJ Chodov, Mírového hnutí