Cztery STO-nogi (Odpowiedzi) : Liczba odpowiedzi: 1