Α 4 - Στατιστικά Στοιχεία Συνεδριάσεων ΧΑ - eurocapital.gr : Ανοδικές - Πτωτικές Συνεδριάσεις (1988-2019)