จำนวน นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน2 /2564 กศน.อำเภอวังเหนือ : ณ วันนี้